PERSONALIZIRAJ

COLORS

RESETIRAJ

2015/_img_7474.jpg

OBJAVLJENO

  • 24.02.2015.

AUTOR

  • Šime Zupčić

PREGLEDANO

  • 3612 puta

PODIJELI

Biskup s mladima na kavi: Ljubav je izvanredna snaga!

U organizaciji dubrovačkog Studentskog katoličkog centra svakog mjeseca održavaju se „Kave s duhovnikom“ u Samostanu sv. Klare u Dubrovniku, a ovog mjeseca u utorak 24. veljače duhovnik je bio dubrovački biskup mons. Mate Uzinić koji je mladima uistinu skuhao i poslužio kavu, uz koju su zajednički razgovarali o temi ljubavi.  

Biskup je na početku kazao da je ljubav uvijek dobra tema, no da ljudi nažalost često iskrivljuju tu riječ. U uvodnom dijelu svog izlaganja biskup Uzinić je naveo neke misli iz prve enciklike pape Benedikta XVI. „Bog je ljubav“ (Deus caritas est), kao i njegove socijalne enciklike „Ljubav u istini“ (Caritas in veritate). Među njima su i misli da je „ljubav izvanredna snaga koja potiče osobe da se velikodušno založe oko pravednosti i mira“, kao i da ona oživotvoruje osobni odnos s Bogom i bližnjima, no da ona nije načelo odnosa samo među prijateljima, nego i načelo društvenih, političkih i ekonomskih odnosa. Ljubav je nešto što povezuje naše male zajednice, ali je i dio širih odnosa, kazao je biskup parafrazirajući papine riječi i dodao da je uzrok suvremene ekonomske krize zapravo u nedostatku ljubavi.

Nakon općenitog govora o ljubavi, posebno se osvrnuo na ljubav između žene i muškarca, te razliku između pojmova „eros“ i „agape.“ Naglasio je da su te obje dimenzije ljubavi sa svojih različitih aspekata nužne sastavnice kompletne ljubavi, jer premda je eros u početku označen požudom, u približavanju drugomu će se sve više postati agape, a jednako tako agape sam po sebi je siromašan bez erosa.  Kazao je i da rast u ljubavi prema višim razinama traži konačni oblik u smislu isključivosti (ljubavi prema jednoj osobi) i u smislu trajnosti.

Istaknuo je da je važno da sve ljubavi „imaju svoj temelj u onome koga mi definiramo kao Ljubav, a to je Bog“, jer „Bog sam je pokazao ljubav i svaka naša ljubav mora se mjeriti prema Božjoj. Bog od nas očekuje da mu uzvraćamo ljubav, ali i da ta ljubav prema njemu prožima sve naše odnose“.

Osvrnuo se i na pitanja koja se nameću mladima, posebno kad su u pitanju moralni principi koje propovijeda Crkva, a koji se mladima mogu činiti kao neka zabrana. Kazao je da su takva pitanja legitimna, ali da ne vide stvarnost onakvu kakva jest, priznavši da je uzrok tome  i što ponekad „mi koji iznosimo moralne principe i stavove Crkve o življenju seksualnosti, nastupamo previše s pozicija zabrana. Trebali bismo, a to je put kako bi se u budućnosti trebalo ići, govoriti više s pozitivnoga aspekta.“ Kazao je da svojim iznošenjem moralnih principa, Crkva nikome ništa ne želi zabraniti, već pomoći da ljubav žive na pravi način, da ljubav doista bude izvor istinske sreće i da ona dovede do onoga koji je Ljubav, a da ne budu zavedeni onim što se naziva ljubav, a što je zapravo uzrokom degradacije ljubavi kao takve.

Mladi su postavljali i mnogobrojna pitanja, te se zajedničko promišljanje nastavilo u opuštenoj atmosferi i ugodnom druženju biskupa Uzinića i mladih, gdje su raspravljali o zaljubljenosti, življenju celibata, nezrelom stupanju u brak s potpuno pogrešnim razlozima za tu važnu odluku,  prelaska iz zaljubljenosti u običnu navezanost koja nije ljubav, potrebi rada na izgradnji zrele ljubavi, predbračnim odnosima i nesavršenosti ljubavi prisute u njima, te mnogim drugim temama koje su zanimale mlade. 

"Kava s duhovnikom" dio je SKAC-ovog programa Mjesečne formacije u sklopu kojeg se svakog mjeseca na različite načine obrađuje neka tema. Tema mjeseca veljače je „4D ljubav“.

 

Short URL:U izradi, molimo za strpljenje. Hvala!